شرح وظایف معاونت هماهنگی امور عمرانی
 

1. ایجاد هماهنگی و نظارت بین واحد های استانی دستگاه های اجرایی در تهیه و تنظیم طرحهای زیر بنایی اقتصادی و عمرانی با توجه به نیاز ها، تجارب و اولویت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان بر اساس مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان در قالب دستورالعمل ها ، قوانین و مقررات مربوط.
2. نظارت عالیه بر برنامه های عمرانی و گزارش گیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی روستا ها و شهر های و اعلام وضعیت پیشرفت آنها به واحد های استانی دستگاه های اجرایی مربوطه به منظور رفع موانع.
3. انجام هماهنگی های لازم در زمینه تشکیل جلسات شورای آب، شورای فنی استان و شورای برنامه ریزی و سایر شورا ها و کمیسیون ها و کمیته های مربوطه بر حسب مورد.
4. تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملکرد واحد های استانی دستگاه های اجرایی و ارزشیابی آنها در راستای اجرای پروژه های عمرانی و آثار و نتایج اقتصادی اجتماعی آنها به منظور استفاده بهینه در تدوین برنامه های ملی، منطقه ای و محلی.
5. پیگیری انجام مطالعات در زمینه اجرای طرح ها و برنامه های عمرانی واحد های استانی دستگاه های اجرایی و نهاد های انقلاب اسلامی استان به منظور پیشبرد برنامه های عمرانی و همچنین ارایه نظرات در  این زمینه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان.
6. هدایت و حمایت از شوراهای اسلامی شهر و روستای استان و نظارت بر فعالیت آنها مطابق قوانین و مقررات.
7. مطالعه و بررسی وضع مناطق روستایی و شهری استان به منظور دستیابی به نیاز های زیر بنایی و تسهیلات رفاهی و اولویت بندی آنها و پیگیری اعتبارات مربوط از منابع مختلف.
8. پیشنهاد معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در مناطق روستایی و شهری و همکاری با واحد های ذیربط در این زمینه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه استان.
9. هدایت، راهبری، نظارت و ارزیابی عملکرد بر فعالیت دهیاری ها در امور مختلف خدماتی، عمرانی، مالی و سایر موارد در سطح استان.
10. بررسی و پیشنهاد قیمت های پایه استان و ضرایب منطقه ای با توجه به شرایط خاص هر منطقه و پیشنهاد به مراجع ذیربط برای تایید.
11. نظارت عالیه بر پروژه های عمرانی در مناطق شهری و روستایی از محل اعتبارات مختلف در قالب آیین نامه شورای فنی استان.
12. نظارت و بررسی و اعتبارات شهرداری ها و هدایت و راهنمایی های لازم در اتخاذ روش های صحیح و رعایت اولویت ها در چارچوب طرح ها و برنامه ها.
13. نظارت، بررسی و اظهار نظر در خصوص برنامه ها، اعتبارات و مسایل مالی سالیانه شهرداری ها و دهیاری ها که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد.
14. انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل و حضور فعال در جلسات ، مجامع، شوراها، کمیته ها، کارگروه ها و کمیسیون ها حسب مورد و نظارت بر تهیه و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات.
15. نظارت بر انجام وظایف و اعمال قانونی وزارت کشور در زمینه امور مربوطه به حمل و نقل و ترافیک استان و شهر مرکز استان.
16. مدیریت، نظارت و هماهنگی برای بهبود ترافیک و فعالیت ها و عملکرد شرکت ها، سازمان ها و واحد های ارایه دهنده خدمات در امر جابجایی جمعی مسافران درون شهری در استان.
17. نظارت و هماهنگی بین امور حمل و نقل و ترافیک درون شهری و برون شهری.
 
 
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است